Loading...

CPU/Processor

Bộ vi xử lý


 
Intel® Xeon® Processor L5639 (12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) SLBZJ AT80614005076AB

Intel® Xeon® Processor L5639 (12M Cache, 2...

3.500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor L5520 (8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) SLBFA AT80602000810AA BX80602L5520

Intel® Xeon® Processor L5520 (8M Cache, 2....

1.600.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor X5650  (12M Cache, 2.66 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI) SLBV3, AT80614004320AD, BX80614X5650

Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, ...

4.500.000 đ
 
 
Heatsink/Fan Zin Intel Socket 1366 Lõi Đồng cho CPU Core i7 & Xeon E29477-002

Heatsink/Fan Zin Intel Socket 1366 Lõi Đồn...

500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor X3210 (8M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) SL9UQ SLACU HH80562QH0468M BX80562X3210

Intel® Xeon® Processor X3210 (8M Cache, 2....

1.500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor X3220 (8M Cache, 2.4 GHz, 1066 MHz FSB) SL9UP SLACT HH80562QH0568M BX80562X3220

Intel® Xeon® Processor X3430 (8M Cache, 2....

2.000.000 đ
 
 
Intel® Xeon® Processor E5620  (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) SLBV4, AT80614005073AB, BX80614E5620

Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, ...

5.500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor X3220 (8M Cache, 2.4 GHz, 1066 MHz FSB) SL9UP SLACT HH80562QH0568M BX80562X3220

Intel® Xeon® Processor X3220 (8M Cache, 2....

Liên hệ
   
Intel® Xeon® Processor L5630 (12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) SLBVD AT80614005484AA BX80614L5630

Intel® Xeon® Processor L5630 (12M Cache, 2...

2.000.000 đ
 
 
Intel® Xeon® Processor E3-1230v3 (8M Cache, 3.30 GHz) SR153 CM8064601467202 BX80646E31230V3

Intel® Xeon® Processor E3-1230v3 (8M Cache...

5.500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor E5520 (8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)  SLBFD AT80602002091AA BX80602E5520

Intel® Xeon® Processor E5520 (8M Cache, 2....

1.600.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor X5570  (8M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SLBF3

Intel® Xeon® Processor X5570 (8M Cache, 2...

3.500.000 đ
 
 
Intel® Xeon® Processor E3-1220v2 (8M Cache, 3.10 GHz) SR0PH CM8063701160503 BX80637E31220V2

Intel® Xeon® Processor E3-1220v2 (8M Cache...

4.500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor X5550  (8M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SLBF5

Intel® Xeon® Processor X5550 (8M Cache, 2...

2.500.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor E3-1220v3 (8M Cache, 3.10 GHz) SR154 CM8064601467204 BX80646E31220V3

Intel® Xeon® Processor E3-1220v3 (8M Cache...

4.600.000 đ
 
 
Intel® Xeon® Processor X5560  (8M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SLBF4

Intel® Xeon® Processor X5560 (8M Cache, 2...

3.200.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor E5530 (8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) SLBF7 BX80602E5530 AT80602000792AA

Intel® Xeon® Processor E5530 (8M Cache, 2....

1.800.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) SR00F CM8062300921702 BX80623E31220

Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, ...

4.500.000 đ
 
 
Intel® Xeon® Processor E5540  (8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) SLBF6 BX80602E5540 AT80602000789AA

Intel® Xeon® Processor E5540 (8M Cache, 2...

2.200.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor E5606  (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) SLC2N  AT80614007290AE BX80614E5606

Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2...

1.600.000 đ
   
Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 (8M Cache, 3.50 GHz) SR151 CM8064601467101 BX80646E31270V3

Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 (8M Cache...

5.990.000 đ
 

Liên hệ Qui định Khách hàng Thông tin cửa hàng
 
163/14/65 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, TP. HCM
Tel: 0933444781 - 0903444781 - 0888679868

thanhdiep.com - thanhdiep.vn - thanhdiep.com.vn